Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

За вознаграждение
Брал за 15.000 тг.
Отдам за 7.000 тг